We współpracy z samorządami wdrażamy rozwiązania
ułatwiające komunikację z lokalną społecznością

Powiadamianie SMS

System do szybkiego powiadamianie i ostrzeganie mieszkańców za pośrednictwem systemu ccNOW

Tablice LED

Informowanie poprzez tablice świetlne systemu Tabled Infosystem mieszkańców przebywających w przestrzeni publicznej

Aplikacja zgłoszeniowa

Reagowanie na zdarzenia lokalne zgłaszane przez mieszkanców
za pomocą aplikacji mobilnej
Field Fixer

Informacje o należnościach

Przesyłanie mieszkańcom informacji SMS o należnościach czyli poprawa wpływów do kasy urzędu

Ostrzeżenia smogowe

Pomiar stanu powietrza
i przekazywanie danych
o zanieczyszczeniu pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5

Korzyści z wdrożenia rozwiązań Smarta

1. Współpraca z zaangażowanym zespołem pasjonatów pracujących dla dobra samorządów
2. Rozwiązania uwzględniające specyfikę działania samorządów
3. Odciążanie pracowników samorządów
4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców

Samorządowcy o systemach informacyjnych Smarta

Porozmawiajmy o rozwiązaniach.
Zadzwoń teraz: 501 109 009